TIN TUYỂN DỤNG

📣📣📣TIN TUYỂN DỤNG📣📣📣

📣📣📣TIN TUYỂN DỤNG📣📣📣 👉 Tổng công ty may Bắc Giang đang có nhu cầu tuyển thêm nhân viên phòng Kế hoạch... Xem thêm

❌❌ Hồ sơ xin việc bao gồm những loại giấy tờ gì ❓❓

❌❌ Hồ sơ xin việc bao gồm những loại giấy tờ gì ❓❓ Ad tin là nhiều bạn muốn xin đi làm... Xem thêm

LIÊN TỤC TUYỂN DỤNG

Tổng công ty may Bắc Giang LGG chúng tôi luôn có nhu cầu tuyển dụng công nhân may mới,... Xem thêm

TUYỂN DỤNG

Hạn nộp hồ sơ Vị trí Quyền lợi Khu vực Mức lương
Liên tục tuyển mới
Công nhân BHLĐ, BHXH, nghỉ CN, có xe đưa đón, phụ cấp,… Hữu Lũng, Lạng Giang,…
6-10 triệu đồng
Liên tục tuyển mới
Công nhân BHLĐ, BHXH, nghỉ CN, có xe đưa đón, phụ cấp,… LGG Xương Giang
6-10 triệu đồng

TIN TỨC MỚI NHẤT

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NHIỆM KỲ I (2018-2020)

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NHIỆM KỲ I (2018-2020)           Xem thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NHIỆM KỲ I (2018-2020)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NHIỆM KỲ I (2018-2020)     Xem thêm

Đại hội cổ đông thường niên 2020

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo (ấn vào thông báo để xem chi tiết... Xem thêm

Số lượng thành viên
Số lượng đối tác
Số lượng sản phẩm
Khách hàng hài lòng