Tài Trí Việt

Người lao động luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ban lãnh đạo công ty. Thể hiện cho điều đó, chương  trình TÀI TRÍ VIỆT đã được sáng lập ra. Cao hơn việc chỉ đơn thuần là ghi nhận, tặng thưởng cho người lao động giỏi. Danh hiệu TÀI TRÍ VIỆT là dành cho tất cả mọi người, ngoài việc ghi nhận những người lao động xuất sắc, danh hiệu này còn được trao tặng cho những người lao động đã có nỗ lực vượt qua bản thân, vượt qua hoàn cảnh khó khăn…

Tất cả mọi người đều có thể đăng ký tham gia và được xét thưởng hàng tháng.


Quyền lợi của người lao động đạt Danh hiệu TÀI TRÍ VIỆT

Có cơ hội thăng tiến

Được ghi trong sổ vàng công ty

Có nhiều quyền lợi khác…