Phương thức sản xuất

null

LEAN hay còn gọi là sản xuất tinh gọn là một hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm loại bỏ lãng phí và bất hợp lý trong quá trình sản xuất. Khi một doanh nghiệp áp dụng LEAN có thể giúp tăng năng suất lao động của công nhân lên gấp đôi, giảm tồn kho đến 90% và giảm tỷ lệ lỗi đến khách hàng 50% (Womack & cộng sự, 2003).

Tổng công ty may Bắc Giang LGG đã áp dụng LEAN được 5 năm. Bên cạnh đó các chương trình Kaizen, 5S luôn được duy trì để cải tiến hệ thống sản xuất. Với mong muốn ngày càng tạo ra được những sản phẩm chất lượng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng