Author - lgg

CÁC LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP

⭕ CÁC LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP⭕ ❌ Di chuyển không cần thiết => Lãng phí ❌ Chờ đợi => Lãng phí ❌ Sửa chữa hàng lỗi => Lãng phí. ❌ Hàng tồn trên chuyền => Lãng phí ❌ Thao tác sai, chậm, thừa => Lãng phí. ❌ Công đoạn thừa => Lãng phí ➡ Lãng phí khiến bạn mệt mỏi ➡ Lãng phí làm năng suất của bạn bị giảm sút. ➡ Lãng phí làm giảm thu nhập của bạn. ⁉ VẬY BẠN CẦN LÀM GÌ⁉ 1⃣ Nhận ra lãng phí. 2⃣ Giảm thiểu lãng phí. 3⃣ Loại bỏ lãng phí.

Xem thêm

 LỢI ÍCH CỦA 5S

💥 LỢI ÍCH CỦA 5S💥 ✅ Nơi làm việc trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn. ✅Tăng cường phát huy sáng kiến cải tiến. ✅ Mọi người trở nên có kỷ luật hơn. ✅ Các điều kiện hỗ trợ luôn sẵn sàng cho công việc. ✅ Chỗ làm việc trở nên thuận tiện và an toàn hơn. ✅ Cán bộ công nhân viên tự hào về nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp của mình. ✅ Đem lại nhiều cơ hội kinh doanh hơn. ✅ Thực hiện tốt 5S sẽ đóng góp cho [...]

Xem thêm